Publicaties

Welkom op de publicatie pagina van UAP Coalitie Nederland. Op deze pagina vindt u informatie en publicaties van UAP Coalitie Nederland, waaronder de statuten en reglementen.

Algemene informatie:
Kamer van Koophandel:  91846331
RSIN: 865791375
EU Transparantie id: 592872451677-29
Bank Rekening Nr: NL10 ABNA 0128 7341 24

Bestuursleden:
Voorzitter – De heer J. Dekkers
Secretaris – De heer B. Roza
Penningmeester – De heer A. Jol

Nevenfuncties bestuursleden:
De heer J. Dekkers – Vrijwilliger Wijhebbensarcoidose.nl
De heer B. Roza – Grafisch vormgever / vrijwilliger Ufo Meldpunt Nederland / vrijwilliger filmmagazine Schokkend Nieuws
De heer A. Jol – Geen