Beleid en Regelgeving

Welkom op de “Beleid en Regelgeving” pagina van UAP Coalitie Nederland. Deze pagina is gewijd aan het verstrekken van duidelijke richtlijnen en informatie over het beleid en regelgeving met betrekking tot Unidentified Anomalous Phenomena (UAP). Hier ontdekt u wat u kunt verwachten met betrekking tot regelgeving, (internationele) wetten, meldingsprocedures en samenwerking met relevante instanties.

Deze pagina behandelt onze inspanningen om beleid en regelgeving met betrekking tot UAP te beïnvloeden. Ontdek hoe we streven naar erkenning en regulering op nationaal en internationaal niveau.

Uw Bijdrage aan Beleid en Regelgeving:

We moedigen betrokkenheid van de gemeenschap aan. Ontdek hoe u kunt bijdragen aan het vormgeven van beleid en regelgeving met betrekking tot UAP. Samen streven we naar een evenwichtige en effectieve aanpak die zowel de nieuwsgierigheid als de veiligheid van het publiek waarborgt.

luchtvaart

Professionals die in de luchtvaartsector werken zijn verplicht elk voorval in de luchtvaart dat de veiligheid in gevaar kan brengen, te melden. Het Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) registreert en analyseert de meldingen van voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart. Het is niet duidelijk of en hoe UAP momenteel worden gemeld.

In de wet- en regelgeving ontbreken duidelijke richtlijnen en rapportage formulieren specifiek voor UAP. Dit is ook het geval op Europees niveau (EU Aviation Safety Agency, EASA). UAP Coalitie Nederland zet zich in om deze situatie te verbeteren.

ruimte

Er zijn aanwijzingen dat UAP worden waargenomen in de ruimte, door astronauten en ander personeel van NASA en/of ESA en/of wetenschappers.

In de EU is het EU Agency for the Space Programme (EUASP) actief. Activiteiten zijn onder meer een EU Space Surveillance and Tracking (SST) service en een Near-Earth Objects (NEO) service, dat natuurlijke objecten (zoals meteorieten) observeert die de aarde naderen en de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Momenteel worden hierbij UAP niet expliciet geobserveerd en onderzocht.

Daarnaast is er de European Space Agency, dat zich bezighoudt met o.a. bemande ruimtevaart en onderzoek via satellieten. Ook door ESA worden UAP momenteel niet expliciet in hun activiteiten opgenomen.

De EU overweegt een nieuwe ‘EU ruimtewet’ (Space law). De UAP Coalitie Nederland heeft als advies hierop ingediend dat UAP in deze wet formeel moeten worden opgenomen.

Op ons YouTube kanaal staan tevens gerelateerde video’s met betrekking tot Beleid en Regelgeving in andere landen.