Doelen

UAP Coalitie Nederland heeft verschillende doelen. Allemaal zijn ze even belangrijk en vullen elkaar aan. Het onderwerp Unidentified Anomalous Phenomena verdient een multidisciplinaire aanpak en vandaar de diversiteit van de doelen.

De stichting heeft in het algemeen tot doel het bevorderen van ondersteuning, onderzoek, bewustwording,  samenwerking en regelgeving met betrekking tot Unidentified Anomalous Phenomena en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De UAP Coalitie Nederland probeert dit doel ondermeer te realiseren door:

  • Het faciliteren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen professionals en belanghebbenden op het gebied van UAP

  • Het bijdragen aan het verzamelen, analyseren en wetenschappelijk onderzoek van gegevens en informatie met betrekking tot UAP

  • Het ontwikkelen en realiseren van een door de Nederlandse overheid of Europese Unie erkend meldpunt, waar UAP observaties gemeld door professionals worden verzameld en onderzocht

  • Het bevorderen van bewustwording en educatie over UAP bij het publiek, de media, beleidsmakers en politiek

  • Het aandringen op een transparante en verantwoordelijke aanpak van UAP binnen de Nederlandse en Europese overheid en overige internationale samenwerkingsverbanden

  • Het geven van ondersteuning aan professionals die te maken hebben (gehad) met UAP