Internationaal

Welkom op de pagina gewijd aan internationale samenwerking en internationale organisaties in het algemeen, die zich focussen op UAP. UAP Coalitie Nederland gelooft in de kracht van wereldwijde samenwerking om het onderzoek naar Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) te versterken. Door de handen ineen te slaan met internationale organisaties, streven we ernaar de mysteries rond UAP te ontrafelen en gezamenlijk bij te dragen aan een breder begrip van deze fenomenen.

Join Us in Our Quest

UAP Coalitie Nederland nodigt internationale organisaties uit om de handen ineen te slaan en gezamenlijk de mysteries van UAP te verkennen. Samen kunnen we vooruitgang boeken in het begrijpen van deze fenomenen en bijdragen aan een wereldwijd perspectief over UAP. Neem contact met ons op voor verdere samenwerking en ontdek de mogelijkheden om gezamenlijk te streven naar nieuwe inzichten en ontdekkingen.

Ontwikkelingen in de Verenigde Staten

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat zijn verschillende politici en commissies bezig met het onderwerp UAP. In 2022 is het All-Domain Anomaly Resolution Office opgericht op verzoek van de Amerikaanse Senaat, welke een speciale afdeling is binnen het Pentagon die UAP meldingen in behandeling neemt. Hun missie is het verzamelen en analyseren van UAP waarnemingen van professionals die vallen onder de Amerikaanse overheid. AARO heeft sinds de oprichting op 20 juli 2022 meer dan 800 meldingen ontvangen en in behandeling genomen. Enkele honderden meldingen zijn nog steeds onverklaarbaar. 

The Office of the Director of National Intelligence (ODNI) publiceert sinds 2021 jaarlijks een rapport over UAP. De conclusie is dat een deel van de waarnemingen niet verklaarbaar zijn en dat UAP een gevaar vormt voor de vliegveiligheid en de nationale veiligheid.

Op 26 juli 2023 werd een openbare hoorzitting gehouden in het Amerikaanse Congres waar verschillende getuigen hun verhaal onder ede vertelden aan politici en de media. Op 14 december 2023 werd wetgeving aangenomen door de Amerikaanse Senaat specifiek voor UAP. Inhoudelijk gaat de wet voornamelijk over transparantie en onderzoek. De wet stelt grenzen aan fondsen voor ‘special access programs’ en ‘restricted access programs’ die met UAP te maken hebben en vereist het opzetten van een overheidsarchief van info over UAP. Een van de bijzondere punten is dat het wetsvoorstel gezamenlijk is opgesteld zonder partijpolitieke motieven. Dit toont aan dat het onderwerp partijpolitiek overstijgt en het het algemene belang dient.

Nieuwe luchtvaartwetgeving voorgesteld op 11 januari 2024 heeft tot doel rapportage door civiele piloten te formaliseren en te standaardiseren en ook om civiele piloten en luchtvaartpersoneel te beschermen die waarnemingen willen melden van UAP. Onder deze ‘Safe Airspace for Americans Act’ worden professionals aangemoedigd om informatie te verstrekken aan de Federal Aviation Administration (FAA).

Op 25 januari 2024 bracht de Amerikaanse Department of Defense Office of Inspector General een rapport uit waarin zij de mate beoordeelde waarin het Ministerie van Defensie, de Militaire Diensten, Defensie Agentschappen en de Contraspionage Organisaties acties ondernamen om UAP op te sporen, te rapporteren, te verzamelen, te analyseren en te identificeren. Conclusie is “We determined that the DoD has no overarching UAP policy and, as a result, it lacks assurance that national security and flight safety threats to the United States from UAP have been identified and mitigated,”

Americans for safe aerospace

Americans for Safe Aerospace (ASA) is een belangrijke vrijwilligersorganisatie, die piloten helpt om hun ervaringen met UAP te rapporteren en naar buiten te brengen, en aandacht heeft voor nationale veiligheid, veiligheid van het luchtruim en wetenschappelijk onderzoek.

Frankrijk

GEIPAN staat voor “Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés,” wat in het Nederlands “Studie- en Informatiegroep over Ongeïdentificeerde Lucht- en Ruimtevaartfenomenen” betekent. Het is een onderdeel van het Franse ruimtevaartagentschap CNES (Centre National d’Études Spatiales) dat belast is met het onderzoeken van ongeïdentificeerde lucht- en ruimtevaartfenomenen (UAP), in de volksmond bekend als UFO’s. GEIPAN verzamelt, analyseert en onderzoekt meldingen van UAP-waarnemingen in Frankrijk met als doel deze fenomenen wetenschappelijk te bestuderen en te documenteren.