Verantwoording

Verantwoording voor alle donaties is erg belangrijk. Hier lees je meer over wat wij doen met je donatie.

UAP Coalitie Nederland heeft een wervingsreglement. Dit reglement schetst de richtlijnen en procedures die de UAP Coalitie Nederland volgt bij het werven van financiële steun, donaties en giften. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle wervingsactiviteiten transparant, ethisch en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden uitgevoerd.

Het wervingsreglement kun je vinden op de pagina publicaties.

Wat zijn een aantal concrete voorbeelden waarvoor wij je donatie gebruiken:

Wetenschappelijk Onderzoek: Donaties kunnen worden ingezet voor het financieren van onderzoek naar Unidentified Anomalous Phenomena (UAP). Dit omvat bijvoorbeeld het bekostigen van apparatuur, gegevensanalyse, veldstudies en laboratoriumonderzoek.

Bewustwordingscampagnes: Donaties kunnen worden gebruikt om bewustwordingscampagnes te financieren om het publiek en beleidsmakers te informeren over UAP’s en gerelateerde kwesties. Dit kan onder meer door het produceren van educatief materiaal, het organiseren van lezingen en seminars, en het ondersteunen van media-initiatieven om het begrip te vergroten.

Educatieve Programma’s: Donaties kunnen worden besteed aan het ontwikkelen van educatieve programma’s over UAP, met name gericht op scholen en jongeren. Dit kan helpen om de volgende generatie wetenschappers en onderzoekers te inspireren. Ook ontwikkelen wij een pakket wat gebruikt kan worden bij spreekbeurten, of als je zelf een lezing wil geven.

Technologische Investeringen: Het financieren van de ontwikkeling en aanschaf van geavanceerde technologische apparatuur en instrumenten die nodig zijn voor onderzoek naar UAP. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de aanschaf van UAP DAP systemen, camerasystemen aan boord van vliegtuigen, ontwikkeling van AI voor UAP onderzoek

Internationale Samenwerking: Ondersteuning van samenwerking met internationale organisaties en onderzoekers om een breder begrip van UAP’s te bevorderen en gegevens te delen. Het bezoeken van internationale seminars, lezingen, conferenties om de kennis van het team op peil te houden.

Juridisch en Beleidsmatig Werk: Financiering van juridische en beleidsmatige inspanningen om meer transparantie en openheid te bevorderen met betrekking tot UAP, evenals het bevorderen van verantwoordelijk overheidsbeleid. Dit betekent gesprekken in bijvoorbeeld Brussel en Den Haag met politici en beleidsmakers en hiervoor moeten reiskosten gemaakt moeten worden of kantoorartikelen gekocht worden.

Publieke Toegang tot Gegevens: Het mogelijk maken van openbare toegang tot verzamelde gegevens en onderzoeksresultaten, wat de transparantie en het begrip vergroot. Bijvoorbeeld een goede website met CMS systeem.

Ondersteuning voor Getuigen: Hulp bieden aan professionals die UAP-waarnemingen hebben gedaan en hierover willen praten met bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Sommige waarnemingen worden als heftig ervaren en hiervoor moet psychologische en emotionele ondersteuning beschikbaar zijn.

Betrokkenheid van deskundigen: Het aantrekken van experts op het gebied van luchtvaart, astronomie, fysica en aanverwante disciplines om deel te nemen aan onderzoeks- en bewustmaking-inspanningen.

Operationele Kosten: Het dekken van de lopende operationele kosten van de coalitie zoals verzekering(en), kantoormateriaal, reiskosten en administratieve uitgaven.

Jouw bijdrage is cruciaal voor ons werk. Steun de UAP Coalitie Nederland en laat ons samen het onbekende verkennen!