UAP Coalitie Nederland: Nieuws en Updates

Welkom bij de nieuwspagina van UAP Coalitie Nederland! Hier vind je de laatste updates, ontwikkelingen en belangrijke aankondigingen met betrekking tot Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) en onze inspanningen om bewustwording te vergroten en beleidsveranderingen te bevorderen.

Onze Missie:
UAP Coalitie Nederland streeft ernaar een veilige omgeving te creëren waar professionals hun UAP waarnemingen kunnen melden en waar bewustwording, onderzoek, regelgeving, samenwerking en ondersteuning met betrekking tot UAP worden bevorderd. Wij streven naar erkenning van UAP binnen de Nederlandse overheid en de Europese Unie.

Laatste nieuws:

Defensiekrant nr 13 van 2024 besteed aandacht aan UAP

In nummer 13 van de Defensiekrant op 12 april 2024 verscheen een artikel over UAP, waarbij ook UAPCNL werd genoemd. Het artikel gaat over de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff (gezamenlijke stafchefs), een belangrijk militair adviesorgaan van de Amerikaanse federale overheid, die een richtlijn hebben uitgevaardigd aan alle krijgsmacht onderdelen van de Verenigde Staten hoe zij om moeten gaan met UAP. Daarnaast wordt in het document bevestigd dat UAP incidenten ook bij bondgenoten en tegenstanders plaatsvinden.

UAP conferentie in Europees Parlement

Op 20 Maart 2024 vond een historische bijeenkomst plaats in het Europees Parlement, georganiseerd door Europarlementariër Francisco Guerreiro (Green/Free European Alliance) en UAP Coalitie Nederland met als onderwerp ‘Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) – EU Airspace: Reporting and Scientific Assessment’. Dit event had als doel het onderwerp UAP op een toegankelijke manier te introduceren voor leden van het Europees Parlement, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Aanwezig waren adviseurs van het parlement, een vertegenwoordiger van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (European Union Aviation Safety Agency, EASA), wetenschappers en UAP experts. Daarnaast waren er 140 online deelnemers. Meer lezen over dit historische event? Zie onze speciale pagina.

Gesprek met Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Ministerie van Defensie

Op 16 februari 2024 had een afvaardiging van UAP Coalitie Nederland een gesprek met medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Defensie.

Zij spraken ruim 2 uur met beide Nederlandse Ministeries over geschiedenis, wetenschap, vliegveiligheid, luchtruimbeveiliging en UAP-stigma. Het was een prettig gesprek en op geen enkel moment werden zij en de getuigen niet serieus genomen. Wederom een historische stap!

Gesprek met directoraat-generaal Defensie-industrie en ruimtevaart

Op 12 februari 2024 sprak UAPCNL met een afvaardiging van het directoraat-generaal Defensie-industrie en ruimtevaart. Dit is een afdeling van de Europese Commissie.

UAPCNL had een goed gesprek over UAP en het Ruimte Wetgeving Initiatief van de Europese Commissie. In November 2023 had UAPCNL feedback gegeven op dit belangrijke initiatief. Naar aanleiding van die feedback heeft UAPCNL advies gekregen, welke uiteraard benut zal worden.

45 jaar jubileum luchtmachtbasis soesterberg gebeurtenis

Op 3 februari 2024 was het 45 jaar geleden dat 12 Nederlandse militairen gestationeerd op voormalig luchtmachtbasis Soesterberg, een indrukwekkende ervaring hadden met een UAP. In de vroege ochtend zagen zij een object in de vorm van een driehoek met een geschatte diameter van 45 meter, langzaam en bijna geruisloos over de luchtmachtbasis vliegen.

Deze ervaring liet een diepe indruk achter en UAPCNL bestuurslid Bram Roza produceerde een bijzondere documentaire, welke een inkijk geeft in wat de militairen hebben ervaren. Tevens maakte het Nederlandse actualiteitenprogramma EenVandaag een item, waar ook UAPCNL ambassadeur Christiaan aan het woord kwam.

Feedback op het ruimte wetgeving initiatief EU Commissie

Op 27 november diende UAPCNL feedback in op het Ruimte Wet Initiatief van de Europese Commissie. UAPCNL is van mening dat UAP een onderdeel moet uitmaken van deze wet, omdat UAP ook worden waargenomen in de ruimte en het noodzakelijk is de veiligheid van EU inwoners te verbeteren.

UAP Coalitie Nederland wordt notarieel opgericht

Maandag 30 oktober 2023 was een belangrijke dag voor UAP Coalitie Nederland. Op deze historische dag werd UAPCNL officieel een stichting met ANBI status. Er was lang en in detail gewerkt aan de statuten en reglementen. Tevens werd de inschrijving van UAPCNL in het EU Transparantie Register goedgekeurd.

Defensiekrant besteed aandacht aan UAP

In nummer 41 van de Defensiekrant verscheen een artikel over UAP, waarbij ook UAPCNL werd genoemd. Het artikel ging voornamelijk over de All Domain Anomoly Resolution Office (AARO), een afdeling binnen het Amerikaanse Pentagon, die zich bezighoud met onderzoek naar UAP.

UAP Coalitie Nederland politiek actief in Brussel

In 2023 is UAPCNL actief geweest in het politieke hart van de EU. Zij hadden ontmoetingen met beleidsmakers en Europarlementariërs om op te roepen tot duidelijke wetgeving en de-stigmatisering van het onderwerp Unidentified Anomalous Phenomena. Zowel UAPCNL, de getuigen en het onderwerp werden serieus genomen. UAPCNL zal zich blijven inzetten in Brussel voor alle professionals die te maken hebben gehad met UAP.

Het Algemeen Dagblad besteed aandacht aan UAP

Het Algemeen Dagblad publiceerde op 14 september 2023 een artikel over NASA’s UAP-persconferentie en vermeldde ook UAPCNL.

Een groep wetenschappers en luchtvaartexperts analyseerde sinds vorig jaar in opdracht van NASA hoe NASA data kan gaan verzamelen en onderzoek naar UAP kan gaan uitvoeren. ,,De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er nog veel meer te leren valt”, zei NASA directeur Bill Nelson op een persconferentie.

Tevens kondigde hij aan een UAP Onderzoek Directeur aan te stellen, zodat er verder serieus wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden.

De Telegraaf besteed aandacht aan UAP Coalitie Nederland

In de Telegraaf is op 27 augustus 2023 een uitgebreid artikel verschenen over Nederlandse piloten die getuige waren van UAP en de activiteiten van UAPCNL.

Beide ambassadeurs van UAPCNL vertelden over hun eigen ervaringen en beweegredenen om naar buiten te treden met hun verhaal. Ook kwam aan het woord de oprichter en voorzitter van UAPCNL en waarom het belangrijk is dat de overheid UAP serieus neemt.

Het Algemeen Dagblad schrijft artikel over UAP & UAP Coalitie Nederland

Het Algemeen Dagblad schrijft op 28 juli 2023 een artikel over UAP Coalitie Nederland en ambassadeur piloot Christiaan, waarin hij de noodzaak van een UAP-meldpunt en verdere destigmatisering van het onderwerp benadrukt.

Voorzitter UAP Coalitie Nederland stelt vragen in de Tweede Kamer

De oprichter en voorzitter van UAPCNL bezocht op 11 februari 2023 het hart van de Nederlandse Democratie in Den Haag en stelde vragen in de Tweede Kamer. Nico Drost van de ChristenUnie stond Joachim te woord en beloofde na een goed gesprek de overhandigde brief te bestuderen.