UAP in de MEDIA

Welkom op de mediapagina van UAP Coalitie Nederland. Hier vind je verschillende media over het interessante onderwerp UAP.

Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) zijn objecten of verschijnselen die niet kunnen worden geïdentificeerd of verklaard door militaire of civiele autoriteiten. Dit betekent dat de oorsprong of aard van deze objecten of verschijnselen onbekend is en niet kan worden verklaart met de huidige wetenschappelijke kennis.

Zaterdag 3 februari 2024 – Exact 45 jaar geleden op 3 februari 1979 vond een incident plaats op voormalig vliegbasis Soesterberg. EenVandaag, een  Nederlands  actualiteitenprogramma  maakte er een item over. Tevens werd aandacht besteed aan een waarneming in de Nederlandse plaats Gorredijk. Onze ambassadeur Christiaan sprak zijn zorgen uit over vliegveiligheid.

Op 12 januari 2024 kondigde een aantal leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan, dat zij een wetsvoorstel hebben ingediend ten behoeve van luchtvaartpersoneel.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat piloten en andere medewerkers van luchtvaartmaatschappijen die UAP melden, onder meer worden beschermd tegen medische diskwalificatie, vanwege het maken van een melding.

Het wetsvoorstel zou het ook verboden maken voor luchtvaartmaatschappijen om represailles te nemen tegen werknemers die waarnemingen melden, of zelfs professionals ontslaan.

Op 17 Oktober 2023 heeft het Amerikaanse Ministerie van Defensie samen met het Bureau van de Directeur van Nationale Inlichtingen het jaarlijkse rapport over UAP aan het Congres overhandigd, voor het fiscale jaar 2022.

Het All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) leidt de inspanningen van het Ministerie van Defensie om UAP-rapporten te documenteren, analyseren en waar mogelijk op te lossen.

Het rapport bestrijkt de periode van 31 augustus 2022 tot 30 april 2023 en omvat 291 UAP-rapporten, waarvan 274 in deze periode en 17 van 2019-2022 die niet eerder in jaarlijkse rapporten waren opgenomen. Tot dusver heeft AARO meer dan 800 gevallen beoordeeld tegen 30 april 2023.

Op 14 september 2023 publiceerde het NASA Unidentified Anomalous Phenomena Independent Study Team zijn eindrapport met een reeks aanbevelingen voor hoe het agentschap ons begrip van UAP verder kan helpen. NASA belooft door te gaan met de studie naar Unidentified Anomalous Phenomena. NASA vind het belangrijk dat het stigma met betrekking tot UAP verdwijnt en roept professionals, zoals piloten, op om melding te maken van UAP.

Op 31 augustus 2023 lanceert het Pentagon lanceert een website voor het All-Domain Anomaly Resolution Office om het publiek te informeren over AARO en de inspanningen om UAP te begrijpen en op te lossen. 

Op de website worden gedeclassificeerde en goedgekeurde UAP-zaken, inclusief video’s en foto’s, gepresenteerd. Andere inhoud omvat trends in rapportage, veelgestelde vragen, links naar officiële rapporten en bronnen. 

De website dient als een centrale plek voor alle publiekelijk beschikbare informatie over AARO en UAP, en wordt regelmatig bijgewerkt met recente activiteiten en bevindingen. De website is te vinden op AARO

Op 31 mei 2023 hield NASA een openbare bijeenkomst. NASA heeft een onderzoeksteam opdracht gegeven om Unidentified Anomalous Phenomena (UAP’s) vanuit wetenschappelijk oogpunt te onderzoeken.
Deze openbare vergadering was bedoeld om de laatste besprekingen te voeren voordat het onafhankelijke studieteam in de zomer van 2023 een verslag publiceert.
Het rapport informeert over de mogelijke gegevens die in de toekomst kunnen worden verzameld om licht te werpen op de aard en de oorsprong van UAP.
Het onafhankelijke UAP-studieteam is een raad van 16 deskundigen uit verschillende gebieden over zaken die relevant zijn voor mogelijke onderzoeksmethoden voor UAP. NASA heeft deze negen maanden durende studie opgedragen om UAP vanuit wetenschappelijk oogpunt te onderzoeken en een routekaart op te stellen voor het gebruik van gegevens en wetenschappelijke instrumenten om het begrip van UAP te bevorderen.
Op 19 april 2023 houd de subcommissie “Emerging Threats and Capabilities” binnen de Amerikaanse Senaat een hoorzitting om een getuigenis te ontvangen over de missie, activiteiten, toezicht en budget van AARO (All Domain Anomaly Resolution Office)
Op 12 Januari 2023 wordt het tweede rapport van ODNI gepubliceerd, dat op 14 Januari 2023 wordt besproken op de Amerikaanse televisie. In het rapport staat dat de Amerikaanse overheid meer dan 350 nieuwe waarnemingen heeft ontvangen en geanalyseerd, sinds Maart 2021. De helft hiervan is tot op heden niet verklaarbaar. De Senaat vraagt om vervolgonderzoek en heeft de ‘Director of National Intelligence’ opdracht gegeven om een analyse van alle waarnemingen sinds 1947 uit te voeren, betere wettelijke bescherming van klokkenluiders bij de overheid te realiseren en het tegengaan van misinformatie te bevorderen.
Op 17 Mei 2022 houdt de ‘ Subcommittee on Unidentified Aerial Phenomena’ van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten voor het eerst een openbare hoorzitting. De hoorzitting en de voorlopige uitkomsten worden kort besproken in de Amerikaanse media.
Op 25 Juni 2021 heeft het Amerikaanse ‘Office of the Director of National Intelligence’ (ODNI) een belangrijk rapport over UAPs gepubliceerd, op verzoek van de Amerikaanse Senaat. Van een groot aantal waarnemingen werd geconcludeerd, dat hiervoor geen verklaring is met de huidige stand van wetenschappelijke kennis en dat er een gevaar is voor de luchtvaart en wellicht zelfs voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Op 25 Juni 2021 legt omroep WNL de achtergrond uit, over het ontstaan van het Amerikaanse rapport over UAP.
Op 20 Mei 2021 deed voormalig President Obama op Amerikaanse televisie de uitspraak dat de waarnemingen van UAP echt zijn en niet verklaarbaar.
Op 17 Mei 2021 besteedde het Amerikaanse programma ’60 Minutes’ uitgebreid aandacht aan UAP. Hierin vertellen klokkenluiders vanuit de Amerikaanse overheid, die zich met UAP bezighielden, over hun onderzoek en de resultaten. Diverse Amerikaanse Marine piloten vertellen over hun waarnemingen, visueel en met foto’s, radar en infraroodcamera’s. Op het beeldmateriaal zijn zeer snel en abrupt bewegende objecten te zien, zonder waarneembare aandrijving, in het luchtruim en in zee, die niet te verklaren zijn met onze huidige technologie. Het betrokken militaire personeel kwam hierover openlijk naar buiten. Ook Senatoren die meer onderzoek willen komen aan het woord.