Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Stichting UAP Coalitie Nederland (UAPCNL) is verantwoordelijk voor deze privacyverklaring. UAPCNL verwerkt uw persoonsgegevens om haar doelen te kunnen realiseren. We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring staat wat we van u weten, waarom we dat nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn, en wat u van ons kunt verwachten.

Contactgegevens
Kamer van Koophandel: 91846331
Contactformulier

Waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken
UAPCNL verwerkt uw persoonsgegevens, indien u deze zelf aan ons verstrekt, voor de volgende doelen en activiteiten.

Donateurs
Persoonsgegevens die worden vastgelegd in de donateursadministratie worden gebruikt voor het verwerken van donaties en om daarbij te kunnen voldoen aan onze wettelijke, financiële en fiscale verplichtingen. Dit betreft: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, banknummer, en betaalhistorie.

UAP Getuigen
Getuigen van UAP kunnen hiervan een melding doen bij UAPCNL via een contactformulier. Hiervoor verwerken we een aantal persoonsgegevens, waaronder naam en e-mailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden
UAPCNL verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

UAPCNL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens maximaal zeven jaar bewaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
UAPCNL gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UAPCNL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen via ons contactformulier

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
UAPCNL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op die website.