Welkom op de pagina over UAPs in de media. Hier zijn recente video’s van nationale en internationale media te vinden over het onderwerp UAP. In de Verenigde Staten neemt de Senaat het onderwerp zeer serieus, met een verplichting aan de overheid voor het opzetten van een organisatie die rapporten over waarnemingen vanuit alle overheidsinstanties verzamelt en analyseert en hierover jaarlijks moet rapporteren. De UAP Coalitie Nederland  verzoekt de Nederlandse overheid om ook een officieel formulier en meldpunt te realiseren, waar UAP observaties, gemeld door professionals uit de burgerluchtvaart, politie of krijgsmacht, worden verzameld en onderzocht.

Op 17 Mei 2021 besteedde het Amerikaanse programma ’60 Minutes’ uitgebreid aandacht aan UAP. Hierin vertellen klokkenluiders vanuit de Amerikaanse overheid, die zich met UAP bezighielden, over hun onderzoek en de resultaten. Diverse Amerikaanse Marine piloten vertellen over hun waarnemingen, visueel en met foto’s, radar en infraroodcamera’s. Op het beeldmateriaal zijn zeer snel en abrupt bewegende objecten te zien, zonder waarneembare aandrijving, in het luchtruim en in zee, die niet te verklaren zijn met onze huidige technologie. Het betrokken militaire personeel kwam hierover openlijk naar buiten. Ook Senatoren die meer onderzoek willen komen aan het woord.

Op 20 Mei 2021 deed voormalig President Obama op Amerikaanse televisie de uitspraak dat de waarnemingen van UAP echt zijn en niet verklaarbaar.

Op 25 Juni 2021 heeft het Amerikaanse ‘Office of the Director of National Intelligence’ (ODNI) een belangrijk rapport over UAPs gepubliceerd, op verzoek van de Amerikaanse Senaat. Van een groot aantal waarnemingen werd geconcludeerd, dat hiervoor geen verklaring is met de huidige stand van wetenschappelijke kennis en dat er een gevaar is voor de luchtvaart en wellicht zelfs voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Op 25 Juni 2021 legt omroep WNL de achtergrond uit, over het ontstaan van het Amerikaanse rapport over UAP.

Op 17 Mei 2022 houdt de ‘ Subcommittee on Unidentified Aerial Phenomena’ van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten voor het eerst een openbare hoorzitting. De hoorzitting en de voorlopige uitkomsten worden kort besproken in de Amerikaanse media.

Op 12 Januari 2023 wordt het tweede rapport van ODNI gepubliceerd, dat op 14 Januari 2023 wordt besproken op de Amerikaanse televisie. In het rapport staat dat de Amerikaanse overheid meer dan 350 nieuwe waarnemingen heeft ontvangen en geanalyseerd, sinds Maart 2021. De helft hiervan is tot op heden niet verklaarbaar. De Senaat vraagt om vervolgonderzoek en heeft de ‘Director of National Intelligence’ opdracht gegeven om een analyse van alle  waarnemingen sinds 1947 uit te voeren, betere wettelijke bescherming van klokkenluiders bij de overheid  te realiseren en het tegengaan van misinformatie te bevorderen.

Op 19 april 2023 houd de subcommissie “Emerging Threats and Capabilities” binnen de Amerikaanse Senaat een hoorzitting om een getuigenis te ontvangen over de missie, activiteiten, toezicht en budget van AARO (All Domain Anomaly Resolution Office)

Op 31 mei 2023 hield NASA een openbare bijeenkomst. NASA heeft een onderzoeksteam opdracht gegeven om Unidentified Anomalous Phenomena (UAP’s) vanuit wetenschappelijk oogpunt te onderzoeken.

Deze openbare vergadering was bedoeld om de laatste besprekingen te voeren voordat het onafhankelijke studieteam in de zomer van 2023 een verslag publiceert.

Het rapport informeert over de mogelijke gegevens die in de toekomst kunnen worden verzameld om licht te werpen op de aard en de oorsprong van UAP.

Het onafhankelijke UAP-studieteam is een raad van 16 deskundigen uit verschillende gebieden over zaken die relevant zijn voor mogelijke onderzoeksmethoden voor UAP. NASA heeft deze negen maanden durende studie opgedragen om UAP vanuit wetenschappelijk oogpunt te onderzoeken en een routekaart op te stellen voor het gebruik van gegevens en wetenschappelijke instrumenten om het begrip van UAP te bevorderen.

Op 14 september 2023 publiceerde het NASA Unidentified Anomalous Phenomena Independent Study Team zijn eindrapport met een reeks aanbevelingen voor hoe het agentschap ons begrip van UAP verder kan helpen. NASA belooft door te gaan met de studie naar Unidentified Anomalous Phenomena. NASA vind het belangrijk dat het stigma met betrekking tot UAP verdwijnt en roept professionals, zoals piloten, op om melding te maken van UAP.