UAP Coalitie Nederland is een organisatie voor professionals die te maken hebben (gehad) met Unidentified Anomalous Phenomena (UAP). De organisatie richt zich specifiek op professionals die werkzaam zijn (geweest) binnen de burgerluchtvaart, politie of krijgsmacht.

Op dit moment zijn er geen specifieke formulieren beschikbaar, waarmee UAP-meldingen kunnen worden geregistreerd binnen de burgerluchtvaart en krijgsmacht in Nederland. Dit betekent dat er geen juridische en onderzoeksbasis is voor  meldingen en de professionals die een melding willen maken.

Een formulier speciaal bestemd voor Unidentified Anomalous Phenomena, dat erkend wordt door de overheid en de organisatie waar professionals werkzaam zijn of waren, is van groot belang. De UAP Coalitie Nederland wil hier verandering in brengen en heeft daar de hulp van professionals voor nodig.

Voor het team van de UAP Coalitie Nederland is het niet zozeer van belang wat de oorsprong is van Unidentified Anomalous Phenomena, of waarom deze gezien worden. Het is vele malen belangrijker dat men serieus genomen wordt en dat ervoor gezorgd wordt dat meldingen gedaan kunnen worden, zonder dat men zich zorgen hoeft te maken over potentiele nadelige gevolgen.

Het rapporteren van een UAP-ervaring kan helpen bij het beter begrijpen van deze fenomenen. Door melding te maken van UAP-waarnemingen kunnen wetenschappers en onderzoekers meer informatie verzamelen over wat er gebeurt en hoe het kan worden onderzocht. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en begrip van deze fenomenen, wat kan bijdragen aan de wetenschappelijke gemeenschap als geheel.

Daarnaast kan het rapporteren van een UAP-ervaring ook helpen om de veiligheid van de luchtvaart te verbeteren. Als er onverklaarbare objecten of fenomenen worden waargenomen in de lucht, kan dit potentiële gevaren vormen voor vliegtuigen en hun bemanning of passagiers. Door UAP-waarnemingen te melden, kunnen luchtvaartautoriteiten deze informatie gebruiken om de luchtvaartveiligheid te verbeteren en tegelijkertijd te helpen bij het oplossen van UAP-mysteries

Hoe meer professionals zich melden, hoe serieuzer het onderwerp zal worden genomen, aangezien zij getrainde waarnemers zijn.

Samenwerking is essentieel om de doelen te bereiken. Daarom vraagt de UAP Coalitie Nederland contact op te nemen. Dit contact blijft vertrouwelijk tenzij gezamenlijk anders wordt besloten.