Op deze pagina vindt u informatie en publicaties van de UAP Coalitie Nederland, waaronder de statuten en reglementen.

Algemene informatie:
Kamer van Koophandel: 91846331
RSIN: 865791375
EU Transparantie id: 592872451677-29

Bestuursleden:
Voorzitter – De heer J. Dekkers
Secretaris – De heer B. Roza
Penningmeester – De heer A. Jol

Nevenfuncties bestuursleden:
De heer J. Dekkers – Vrijwilliger Wijhebbensarcoidose.nl
De heer B. Roza – Grafisch vormgever / vrijwilliger Ufo Meldpunt Nederland / vrijwilliger filmmagazine Schokkend Nieuws
De heer A. Jol – Geen